Περιγραφή

Θα κυματιστεί χέρι

Μπαταρία

8.5cm*12cm