10 κομμάτια μαζί 0,6 €,4 κομμάτια είωαν μαύρο,4 κομμάτια είωαν μπλε,2 κομμάτια είωαν κόκκινο.