Περιγραφή

1€ το ζευγάρι
Μικτά χρώματα και νούμερα