Περιγραφή

1.2€ το ζευγάρι
Μικτά χρώματα και νούμερα