Περιγραφή

1.8€ το ζευγάρι
Μικτά χρώματα και νούμερα