Περιγραφή

1.5€ το ζευγάρι
Μικτά χρώματα και νούμερα