Περιγραφή

Κόκκινο 200mm με λεπίδα 8″ ,με πλαστική λαβή