Περιγραφή

2€ το ζευγάρι
Μικτά χρώματα και νούμερα