Περιγραφή

Μήκος:8cm.Μπορεί να ορίσει τρεις λειτουργίες.