Περιγραφή

Κοπίδι 15 cm με 4 τεμάχια Ανταλλακτικά Ξυράφια με 1 Ευρώ