Περιγραφή

Για συσκευές κινητών τηλεφώνων κ.λ,π (pocket precision)