Μήκος9.5cm,πλάτος7cm,υψηλή12cm
Φωτισμένο εξοχικό σπίτι