Μήκος14.5cm,πλάτος12cm,υψηλός5.5cm
ολά 12 Κομμάτια μέσα