Συνολικά οκτώ Λευκό
Ενιαία ρίζα:Μήκος50cm,πλάτος1cm