Μήκος4.4cm,πλάτος4.5cm,υψηλός8cm
Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία