Μήκος53cm,πλάτος42cm
Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία