Μήκος5.5cm,πλάτος5.5cm,υψηλός12cm
Ενεργοποιήστε το διακόπτη στη φωτεινή ένδειξη.Καρδιά κεριών μπορεί να κινηθεί