Περιγραφή

3 € το ζευγάρι
νούμερα 40-45 κάθε νούμερο 1 ζευγάρι