Περιγραφή

2.2€ το ζευγάρι
Μικτά χρώματα και νούμερα

Νούμερα 40-45