Περιγραφή

1μεγεθος-24cm×14cm

2μεγεθος-22cm×13cm

3μεγεθος-20cm×12cm

4μεγεθος-24cm×7cm

5μεγεθος-16cm×11cm